พาณิชย์ดึงห้าง-ผู้ผลิตจัดมหกรรมลดราคาสินค้าปีใหม่

นนทบุรี 8 พ.ย. – ปลัดพาณิชย์เตรียมหารือห้าง-ผู้ผลิตจัดมหกรรมลดราคาสินค้าปีใหม่ สอดรับมาตรการช้อปช่วยชาติ
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หลังจาก ครม.เห็นชอบมาตรการช้อปช่วยชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี 2560 โดยให้ผู้มีเงินได้สามารถนำรายจ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 รวม 23 วัน มาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน

15,000 บาทนั้น จึงสั่งการให้กรมการค้าภายในเร่งเชิญผู้แทนห้างค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนร้านสะดวกซื้อมาหารือภายในสัปดาห์หน้า เพื่อจัดมหกรรมลดราคาสินค้า เช่นเดียวกับมหกรรมเทใจคืนสุขช่วงปีใหม่ที่เคยทำทุกปี เพื่อหารือกรอบระยะเวลาการจัดงานและขอบเขตของส่วนลดต่าง ๆ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีการหารือกับห้างค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง แต่สัปดาห์หน้าจะได้ข้อสรุปทั้งหมด เบื้องต้นจะวางกรอบระยะเวลาการจัดมหกรรมลดราคาสินค้า ให้สอดรับกับมาตรการช้อปช่วยชาติและลดราคาสินค้าสูงสุดถึงร้อยละ 80 เนื่องจากได้เชิญผู้ผลิตสินค้า มาหารือด้วย เพื่อให้สามารถลดราคาได้ตั้งแต่ต้นทาง ขณะเดียวกันจะขอความร่วมมือห้างลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการนำสินค้าเข้าไปจำหน่าย เพื่อให้เป็นการลดราคาอย่างแท้จริง นอกจากนี้ จะเร่งหารือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งดูแลธุรกิจในท้องถิ่น เพื่อดึงให้ห้างขนาดกลางหรือร้านค้าส่งประจำจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมลดราคาสินค้าครั้งนี้ด้วย เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายครอบคลุมทั่วประเทศ.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.