ผ่าตัดหัวใจเฉลิมพระเกียรติ ลดคิวรักษาเร็วขึ้น

สาธารณสุข “หมอศักดิ์ชัย” เผยผลสำเร็จโครงการผ่าตัดหัวใจ 8,000 ดวง เฉลิมพระเกียรติ 80/84 พรรษา ช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจเข้าถึงการรักษาลดอัตราเสียชีวิตและภาวะแทรกซ้อน สู่การพัฒนาหน่วยบริการในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ ส่งผลคิวผู้ป่วยรอผ่าตัดระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปัจจุบันปรับเข้าสู่ระบบเบิกจ่ายปกติ

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า “โครงการผ่าตัดหัวใจ 8,000 ดวง เฉลิมพระเกียรติ 80/84 พรรษา” 1 ใน 9 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศในปี 2549 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยที่มาของกาดำเนินโครงการนี้ สปสช.ดำเนินโครงการเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยพสกนิกร โดยเฉพาะด้านสุขภาพ ซึ่งแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สปสช.ได้น้อมนำมาปฏิบัติและยังส่งผลดีคือช่วยลดระยะเวลาผู้ป่วยรอคิวผ่าตัดหัวใจ ผู้ป่วยได้รักษาเร็วขึ้น และยังช่วยลดจำนวนผู้ป่วยสะสมที่ต้องรอคิวผ่าตัดหัวใจโดยใช้การบริหารทรัพยากรร่วมกัน
ในการดำเนินงานภายใต้โครงการผ่าตัดหัวใจ 8,000 ดวง ได้ให้การดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร ตั้งแต่การค้นหา การผ่าตัด และการติดตามหลังการผ่าตัดมีการกระจายคิวผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจที่กระจุกตัวในกรุงเทพฯ และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ไปยังภูมิภาคที่มีศักยภาพการผ่าตัด ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการมากขึ้น โดยมีความร่วมมือจากโรงพยาบาลที่มีศักยภาพผ่าตัดหัวใจทั่วประเทศเข้าร่วม รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน จนสามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจได้รับการรักษาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ผลที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจซึ่งขณะนั้นมีการรอคิวผ่าตัดจำนวนมากได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจได้ นอกจากนี้ยังนำมาสู่การพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการทั่วประเทศในการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ นับเป็นโครงการที่ประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth