‘กลุ่มคนพิการ’ฟ้องกทม.ปมไม่อำนวยความสะดวกบนรถไฟฟ้าบีทีเอส

“กลุ่มคนพิการ” ฟ้อง “กทม.” ปมจัดลิฟต์-สิ่งอำนวยความสะดวกในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดล่าช้าเกินกำหนด พร้อมเรียกค่าเสียหายรวม 148 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่สำนักงานศาลปกครอง กลุ่มคนพิการ นำโดยนายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และนายธีรยุทธ สุคนธวิท ประธานเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้

นำสมาชิกสภาคนพิการฯและภาคีเครือข่ายจำนวน 430 คน พร้อมทนายความ เดินทางมายื่นฟ้อง กรุงเทพมหานคร (กทม.) ต่อศาลปกครองกลาง กรณีละเมิดสิทธิไม่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่สั่งให้ กทม.ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20ม.ค.2559 จึงมาขอให้ศาลสั่งให้ กทม.ชดใช้เยียวยาความเสียหายแก่คนพิการที่เป็นผู้ฟ้องคดีทั้ง 430 คน รายละ 1,000 บาทต่อวัน นับตั้งแต่วันที่ 21ม.ค.2559 หลังจากครบกำหนดที่ศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ กทม.ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ รวมเป็นเงินประมาณ 148ล้านบาท และขอให้ศาลสั่งบังคับคดีให้ กทม.ปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดโดยเร็ว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews